fbpx
Vindu og fasadevaSK

Fasadevask

Om det er fasade av tre, tegl, naturstein etc., vil det være veldig viktig å bruke riktig val av rengjøringsmidler, temperatur og ikke minst valg av metode for at resultatet skal bli optimalt. Vi besitter høy kompetanse innenfor dette feltet og disponerer lifter i alle størrelser. Ved fasadevask vil det også ofte være behov for å sperre områder i en kortere periode, noe som betinger kontakt og avtale med offentlige myndigheter. Dette er også ivaretatt gjennom TOBB byggdrift . I tillegg er vi utstyrt med egen mobil høyttrykkspyler fastmontert i henger, komplett med innebygd 1000 liters tank. Dieseldrevet og varmer vannet til ønsket tempereatur, avhengig av hvilket materiale fasaden består av.

Vindusvask

Vindusvasken skjer med det beste utstyret, og resultatet blir deretter. Vi utfører vindusvask i bl.a. Trondheim, Stjørdal, Levanger og Steinkjer. Sertifisert med både fallsikringskurs og personløfterkurs. Med “rent-vann”-teknologi, kan vi nå også vaske på vanskelig tilgjengelige steder som før var umulige å få tatt.

73831500

TOBB BYGGDRIFT
Avd. sør:
Øvre Flatås veg 4 D, Flatåsen

Avd. nord:
Storvikavegen 32, Stjørdal.

Gunnlaug Ormstunge gate 6, Levanger

Foretaksregisteret
NO 985 171 076 MVA

byggdrift@tobb.no

+47 73 831 500

Utviklet av TYPES