fbpx
Vaktmestertjenester

La oss være din vaktmester

Vaktmesteravdelingen har i dag bl.a. ansvaret for drift av ca. 200 borettslag/sameier hvor vi ivaretar alt av teknisk drift av bygg, renhold og alt utenomhus (plenklipp, snørydding etc). I tillegg har vi betydelig erfaring med vindus- og fasadevask og det som naturlig tilhører vaktmesterfaget. Selskapet har således egne ressurser stort sett i alle fagkategorier.

TOBB byggdrift har en egen instruks som alle ansatte jobber etter. Instruksen inneholder bl.a. sjekkpunkter som: Generell inspeksjon av eiendommen, skifte av defekte pærer/lysrør, kontroll av dører (smøring/justering), kontroll av tekniske installasjoner, avfallshåndtering, feiing, m.m.

Vi tilbyr:

Drift av fyringsanlegg/ventilasjon

  • Vi har nødvendig erfaring i drift av mange ulike fyringsanlegg, samt overvåkning av fjernvarmeanlegg. Når det gjelder ventilasjonsanlegg har TOBB byggdrift også tilegnet seg kompetanse på dette og kan forstå med vedlikehold og bytte av filter ved behov. Normalt vil mange slike anlegg være knyttet opp mot serviceavtaler gjennom leverandører.

Rydding

  • TOBB byggdrift vil påse at eiendommen til enhver tid ser representativ ut og sørger derfor for at det er pent og ryddig i og omkring. På forespørsel og ved behov vil det også være aktuelt å bestille avfallscontainer.

Bortkjøring

  • Skulle det i forbindelse med enkeltoppdrag være behov for bortkjøring av mindre uønskede ting, så har TOBB byggdrift selv ressurser til å håndtere dette.

Snørydding

  • Som huseier påhviler det den enkelte et stort ansvar i forhold til rydding av is og snø. Dette kan få uante konsekvenser dersom pålagte krav ikke tilfredsstilles. La derforTOBB byggdrift ta denne oppgaven med sitt utstyr, enten det gjelder snørydding med snøfreser/snøskuffe og salting/strøing av fortauer/glatte partier.

Generelt vedlikehold og tilsyn

  • Våre ansatte vil være proaktiv i forhold til å overvåke eiendommene dersom det oppdages forhold som burde vært utbedret (for eksempel taktekking). Du er derfor sikret mot at eiendommen ikke forfaller, men tvert i mot øker i verdi. Her kan vi bistå med egne krefter eller underleverandører på snekkertjenester, muring, maling, sveising etc. Det skal derfor ikke i utgangspunktet være behov for å benytte dyre entreprenører på store prosjekter dersom vedlikeholdet ivaretas gjennom TOBB byggdrift.

Feiing

  • Feiing av garasjer og uteanlegg skjer ved hjelp av maskinelt utstyr med støvdemping. I mange garasjeanlegg er det ofte for dårlig, eller direkte manglende dekke for å hindre støv. Ubehandlede garasjedekker er følgelig en betydelig støvkilde.TOBB byggdrift kan også sørge for at dette bil utført.

 

73831500

TOBB BYGGDRIFT
Avd. sør:
Øvre Flatås veg 4 D, Flatåsen

Avd. nord:
Storvikavegen 32, Stjørdal.

Gunnlaug Ormstunge gate 6, Levanger

Foretaksregisteret
NO 985 171 076 MVA

byggdrift@tobb.no

+47 73 831 500

Utviklet av TYPES