fbpx
renhold

Renhold

La TOBB Byggdrift ta hånd om renholdstjenesten for din virksomhet. Renhold er viktig for trivsel, innemiljø og de ansatte. TOBB Byggdrift har egen renholdsavdeling som utfører renhold etter bedriftens ønsker og behov. Riktig og godt renhold er viktig for både trivsel, effektivitet og helse, det bidrar også til å redusere vedlikeholdskostnader på både inventar og bygningsmasse. TOBB byggdrift er godkjent renholdsbedrift og tar seg av alt av renhold for sameier/borettslag og næring/kontorlokaler.

Vi har lang erfaring med renhold, og skreddersyr eget opplegg for hver enkelt basert på behov.

Matter

TOBB Byggdrift tilbyr også matteavtale for borettslag/sameier og næringsskunder. Disse byttes ut etter avtalt frekvens, og størrelse/antall tilpasses behovet. Matter gir et godt førsteinntrykk i områder med stor trafikk som i inngangspartier, lobbyer og resepsjoner. Mattene fanger opp skitt og smuss, samt beskytter gulv mot slitasje og gir et bedre innemiljø.

Graffitibekjempelse

Graffiti fjernes effektivt og miljømessig fra stort sett alle overflater. Det er også mulig å forbehandle overflaten med antigraffiti. Da vil det være mulig å fjerne ny graffiti enklere og uten bruk av sterke kjemiske stoffer. Graffiti har dessverre blitt et økende problem for mange gårdeiere.

TOBB Byggdrift er kurset innen bekjempelse av graffiti og er i så måte en autorisert entreprenør på området via RG-Service AS og Trion Tensid AB sine produkter.

73831500

TOBB BYGGDRIFT
Avd. sør:
Øvre Flatås veg 4 D, Flatåsen

Avd. nord:
Storvikavegen 32, Stjørdal.

Gunnlaug Ormstunge gate 6, Levanger

Foretaksregisteret
NO 985 171 076 MVA

byggdrift@tobb.no

+47 73 831 500

Utviklet av TYPES