fbpx
Gulvbehandling

Vi kan gulv!

TOBB Byggdrift er medlem av kjeden Gulvfag, noe som er et kvalitetsstempel på kunnskap om gulv. Vi tilbyr renovering og vedlikehold av alle typer gulv, i tillegg til møbelrens. Dette innebærer bl.a.:

  • Sliping og vedlikehold av heltre- og parkettgulv
  • Møbel og tepperens
  • Renovering og vedlikehold av terrazzo, marmor, betong, stein etc.
  • Renovering og vedlikehold av vinyl, gummi- og linolerumsgulv.
  • Industrigulv og epoxy

Kunnskapen om hvilket utstyr, hvilken kjemi og hvilken metode som skal brukes på de forskjellige gulvene, både ved temporært gulvvedlikehold og daglig renhold, er basert på vår erfaring fra arbeid på og med gulv. Vi har også god dialog med gulvleverandører og kjemiprodusenter, som gir oss et kjempefortrinn i vår jobb med ditt gulv.

Flotte gulv oppnås gjennom at vi i TOBB Byggdrift hele tiden jobber med våre verdier for å oppnå fornøyde kunder:

  • Kvalitet og resultat
  • Engasjement og service
  • Miljøbevisst
  • Aktiv bruk av produsenter, grossister og leverandører
  • Tenke totaløkonomi og langsiktig

Periodisk vedlikehold av gulv gir både en økonomisk og miljømessig gevinst. Se for øvrig www.gulvfag.no for mer informasjon om hva vi kan gjøre med ditt gulv.

73831500

TOBB BYGGDRIFT
Avd. sør:
Øvre Flatås veg 4 D, Flatåsen

Avd. nord:
Storvikavegen 32, Stjørdal.

Gunnlaug Ormstunge gate 6, Levanger

Foretaksregisteret
NO 985 171 076 MVA

byggdrift@tobb.no

+47 73 831 500

Utviklet av TYPES