fbpx

– Ingen gulv er like! Materialene kan være like, men forutsetningene for øvrig er som regel forskjellig.

Det stilles krav til skreddersydde gulvvedliekholdsystemer.

I TOBB byggdrift understreker man viktigheten av at alle gulv får riktig behandling. I motsatt fall kan det ødelegge gulvmaterialet totalt.

I SAMRÅD MED KUNDEN
– Vi går nøye gjennom alle forutsetninger før vi foreslår behandling og vedlikeholdssystem. Utarbeidingen skjer alltid sammen med kunden og ofte sammen med produsent og leverandør.
Jo mer smuss et gulv blir utsatt for, desto mer og raskere slites det.
Et butikkgulv slites hardere enn et kontorgulv, og gulvet på en restaurant utsettes for en annen type smuss enn gulvet på for eksempel museet.
– Dette må vi ta hensyn til, både når det gjelder metoder og frekvens. Deler av gulvet i et lokale, som for eksempel inngangspartiet til butikk, må ofte behandles med tettere intervaller enn de indre delene av lokalet i samme butikk.

GJØR DET RIKTIG
Når kunden har bestemt seg for gulvvedlikeholdssystem og metode går man sammen med TOBB byggdrifts representant gjennom hvordan vedlikeholdet skal gjennomføres.
– For det meste gjør vi det grunnleggende og periodiske vedlikeholdet, mens kundens egen renholdsaktør, i henhold til våre instruksjoner, forvalter den daglige rengjøringen.
– Det er viktig at alle deler i gulvvedlikeholdsprogrammet utføres på riktig vis og med rett intervaller.

EN INVESTERING

Å se kostnadene for en effektiv gulvbehandling som en investering, enn en ren kostnad, er en viktig innstilling for TOBB byggdrift.
– Et rett og velbehandlet gulv beholder sin uttrykk, glød og styrke over lengre tid, et mishandlet gulv kan fort slites ned og bli ødelagt.
– Vi har sett mange skrekkeksempel, der normalt sterke og vakre gulv slites ned på bare noen år. På andre steder ligger samme type gulv i tiår etter tiår
– Det er med andre ord god totaløkonomi å satse på regelmessig og profesjonelt vedlikehold av alle gulv.

TOBB byggdrift er medlem av GulvFag og tilbyr renovering og vedlikehold av alle typer gulv.
Vi overleverer FDV og renholdsanvisning etter endt arbeid, og tilbyr serviceavtale for alle bedrifter og eiendomsforvaltere.

Kontakt oss i dag for et godt tilbud!